Trường mầm non Tiên Phong I triệu tập cuộc họp để triển khai phổ biến văn bản số 333/LS-GDĐT-TC-NV ngày 7/03/2019 về việc hướng dẫn liên sở thực hiện chi kinh phí hỗ trợ hoạt động ...